19 ianuarie 2012

Printeaza pagina

Regulamentul campaniei promotionale "Avalansa premiilor"

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

 

1.1 Organizatorul campaniei promotionale „Avalansa premiilor” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA SRL, cu sediul social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1028/2000, CUI RO 13575086, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul”.

1.2 Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament”).

1.3 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 16 ianuarie 2012 – 17 martie 2012(denumita perioada de desfasurare), prin intermediul S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. General Ernest Brosteanu nr 33, sector 1,  telefon 021/528.88.00, fax +4031/1071 144, email: contact@syscomdigital.ro, nr. operator de date cu caracter personal 12320, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, C.U.I. RO25946293, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 11573, in calitate de reprezentant al Organizatorului, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.


SECTIUNEA 2. PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1.    La Campanie vor participa urmatoarele produse distribuite de Alexandrion Grup Romania aflate in vanzare pe teritoriul Romaniei, constand in bauturi de tipulAlexandrion 3 stele in ambalaje de 0,35 L, 0,5 L, 0,7 L, 1 L, 2 L, Alexandrion 5 stele in ambalaje de 0,35 L , 0,5 L ,0,7 L,1 L, 2 L, Alexandrion 7 stele in ambalaje de 0,7 L ,1 L, Cava D’oro in ambalaje de 0,5 L ,2 L ,3 L, Kreskova Dry Spirit in ambalaje de 0,5 L , 0,7 L, 1 L,2L  si Vodka Alexander in ambalaje de 0,5 L , 0,7 L, 1 L , 2 L.
2.2.    Produsele de mai sus numite in cele ce urmeaza “produse participante” vor fi comercializate in mod individual.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

3.2. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

3.3. Prin inscrierea la Campanie se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

4.1 Pentru a participa la Campanie , participantii trebuie sa achizitioneze in perioada de desfasurare a Campaniei, cel putin unul dintre produsele participante si sa se inscrie in Campanie prin trimiterea unui mesaj text  de tip SMS la numarul de telefon/SMS 1773, numar cu tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote, care sa contina seria si numarul insciptionata pe timbrul fiscal lipit pe produsul achizitionat. Seria timbrului fiscal este formata din 2 litere iar numarul dintr-un grup de cifre.

4.2 Fiecare grup unic reprezentat de seria si numarul de pe timbrul fiscal lipit pe produsele participante la Campanie poate fi inscris in Campanie o singura data.

4.3 Un participant poate efectua maxim 6 inscrieri unice valide pe zi.

4.4 Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii premiului desemnat, de a pastra sticla produsului participant inscris in campanie cu timbrul fiscal lipit pe aceasta asa cum a provenit de pe linia de productie, pe care sunt inscrise seria si numarul cu care participa in Campanie pentru a face dovada achizitionarii produsului participant.

4.5 Inscrierea in Campanie se face prin trimiterea unui mesaj (SMS) la numarul de telefon/SMS 1773, numar cu tarif normal in retelele Cosmote, Orange, Vodafone.

4.6 In vederea obtinerii de informatii suplimentare referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie si detalii despre prezentul Regulament, participantii pot solicita informatii prin apelarea numarului de Infoline 021/ 528.1773 (numar cu tarif normal, disponibil de luni pana duminica in intervalul 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale).

4.7 Pentru ca un mesaj de participare (SMS) sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  1. sa contina seria si numarul descoperite pe timbrul fiscal lipit pe produsele participante la Campanie;
  2. sa fie primit la numarul de SMS 1773 in perioada de desfasurare a Campaniei;
  3. numarul de telefon de pe care este trimis un mesaj SMS sa poata fi identificat in retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange, Vodafone, sa fie un numar de telefon mobil valid, de 10 cifre, in format national.
  4. Fiecare mesaj (SMS) este inregistrat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de SMS 1773, participantul va primi din partea Organizatorului un mesaj de raspuns, in functie de situatia de validare in care se afla inscrierea respectiva
  5. 4.7 In prezenta Campanie nu vor participa SMS-urile expediate la numarul de SMS 1773 care nu cuprind informatiile solicitate conform prevederilor de mai sus sau in care participantii furnizeaza mesaje incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei Campaniei precizata in prezentul Regulament.
 1. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
  1. Pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de SMS 1773, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de SMS decat 1773;
  2. Pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
  3. Daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
  4. Daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit.
  5. Pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
  6. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost efectuate inscrierile in Campanie.

 

CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE

 1. In cazul in care un participant acumuleaza 5 (cinci) inscrieri invalide/gresite consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat. Deblocarea se va face prin efectuarea unei inscrieri corecte. Daca dupa acumularea a 5 inscrieri invalide/gresite urmate de deblocarea contului participantul acumuleaza din nou 5 inscrieri invalide/ gresite consecutive, accesul in Campanie al acestui participat va fi blocat definitiv fara posibilitatea de deblocare. La inscrierea consecutiva a 5 participari gresite de 2 ori pe durata Campaniei, participantul va primi un mesaj de instiintare in legatura cu eliminarea sa din Campanie dupa care nu i se va mai raspunde indiferent de continutul si/sau numarul de mesaje pe care le trimite la numarul de telefon/SMS 1773.
 2. O persoana se poate inscrie in Campanie de mai multe ori, in limita a 6 inscrieri pe zi calendaristica,de fiecare data cu o serie si numar unic de timbru fiscal atasat pe sticla..  
 3. Orice incercare de fraudare in campanie se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie.
 4. Pentru fiecare SMS trimis, Participantul va suporta costul acestuia (tariful standard stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul).
 5. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant formuleaza o reclamatie, in orice modalitate, impotriva invalidarii unei inscrieri, indiferent de motivele pe baza carora a avut loc aceasta invalidare (ca de exemplu seria si numarul de pe timbrul fiscal a mai fost inscris in Campanie anterior, seria si numarul de pe  timbrul fiscal sunt gresite, incomplete sau incorecte sau nu face parte din seriile si numerele de pe timbrele fiscale alocate acestei Campanii) atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a acestei reclamatii:
  1. Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii sticlei pe care este atasat timbrul fiscal cu seria si numarul inscrise in Campanie, avand lipitura timbrului originala.. Participantul poate face dovada prin:  trimiterea unei fotocopii lizibile a sticlei cu timbrul fiscal lipit prin e-mail sau fax datele de contact comunicate de catre Organizator. Dupa caz Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea la sediul acestuia sau a Agentiei sau trimiterea prin orice modalitate a sticlei cu timbrul fiscal al carui serie si numar unic sunt in disputa. ;
  2. In cazul in care cu aceeasi serie si numar de pe timbrul fiscal expus in cadrul reclamatiei a mai fost efectuata o inscriere anteriora in Campanie de catre un alt participant, Organizatorul il va contacta si pe participantul care a efectuat inscrierea cea dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea in vederea stabilirii motivelor care au dus la aceasta situatie. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, Organizatorul va solicita participantului care a efectuat cel dintai inscrierea sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii  sticlei pe care este lipit timbrul fiscal care are inscrise seria si numarul cu care a efectuat inscrierea, conform aceleiasi proceduri ca la Art.4.14.1. In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenele mentionate mai sus  sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezilor cerute, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea in cauza si de a o elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu inscrie in aceasta baza de date respectivul participant, urmand a fi validata numai inscrierea celui care indeplineste conditiile prezentate in prezentul Regulament.
  3. In cazul in care participantul probeaza imposibilitatea obiectiva de a prezenta dovezile in termenul mentionat in prezentul Regulament, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 24 ore, participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta de a fi invalida inscrierea in cauza si de a fi eliminat din baza de date a Campaniei sau de a nu mai fi inscris in aceasta baza de date respectivul participant, urmand a fi validata numai inscrierea celui care indeplineste conditiile prezentate in prezentul Regulament;

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE

 1. In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda urmatoarele premii:
  1. Alexandrion 5 stele - 5.775  sticle cu bautura
  2. Alexandrion 7 stele - 2.463  sticle cu bautura
  3. Brancoveanu – 323 sticle cu bautura
  4. Vodka Alexander – 1.467 sticle cu bautura
 2. Valoarea totala cu TVA inclus a premiilor prezentei campanii este de ­­­­­­­­­­­­­­­­386.401 RON fara TVA­­­­­­­­­­­­­­.
 3. Premiile se acorda in functie de stocul disponibil, mai sus detaliat, iar in situatia in care stocul de premii va fi depasit, Organizatorul va putea suplimenta premiile, iar anuntarea deciziei se va face prin redactarea unui Act aditional la prezentul Regulament ce va fi disponibil pe www.alexandrion.ro si la infoline 021/528.1773.
 4. Procedura de validare si de acordare a premiilor este prezentata la Sectiunea 6 si Sectiunea 7 din prezentul Regulament.
 5. In cazul refuzului vreunei persoane desemnate castigatoare de a beneficia de premiu (de exemplu respectivul castigator refuza premiul expres si neechivoc sau nu respecta conditiile stabilite prin prezentul regulament pentru validarea castigului), sau in cazul imposibilitatii validarii conform prezentului Regulament, premiul astfel refuzat va ramane la dispozitia Organizatorului.

 

SECTIUNEA 6. MODALITATILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR

 1. PREMII PRINCIPALE

6.1. Modalitatea de atribuire a premiilor principale este urmatoarea:

6.1.1. Pentru produsele participante la Campanie constand in sticle cu bautura Alexandrion 3 stele, indiferent de tipul de ambalaj, se va efectua o extragere electronica aleatoare din fiecare 10 inscrieri valide consecutive acumulate in Campanie si se va acorda 1 premiu. Modalitatea de desemnare a premiului se va face dupa urmatorul principiu:

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Alexandrion 3 stele 0,35 L, participantul care a efectuat inscrierea va castiga o sticla de bautura Alexandrion 5 stele de 0,35 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Alexandrion 3 stele 0,5 L, participantul care a efectuat inscriereava castiga o sticla de bautura Alexandrion 5 stele de 0,5 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Alexandrion 3 stele 0,7 L, participantul care a efectuat inscrierea va castiga o sticla de bautura Alexandrion 5 stele de 0,7 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Alexandrion 3 stele 1 L, participantul care a efectuat inscrierea va castiga o sticla de bautura Alexandrion 5 stele de 1 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Alexandrion 3 stele 2 L, participantul care a efectuat inscrierea va castiga doua sticle de bautura Alexandrion 5 stele de 1 L

 

6.1.2. Pentru produsele participante la Campanie constand in bautura Alexandrion 5 stele indiferent de tipul de ambalaj,  bautura Alexandrion 7 stele, indiferent de tipul de ambalaj,  si bautura Vodka Alexander, indiferent de tipul de ambalaj, se va efectua o extragere electronica aleatoare din fiecare 10 inscrieri valide consecutive acumulate in Campanie si se va acorda 1 premiu. Modalitatea de desemnare a premiului se va face dupa urmatorul principiu:

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Alexandrion 5 stele 0,35 L, participantul care a efectuat inscrierea va castiga o sticla de bautura Alexandrion 5 stele de 0,5 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Alexandrion 5 stele 0,5 L, participantul care a efectuat inscrierea va castiga o sticla de bautura Alexandrion 5 stele de 0,7 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Alexandrion 5 stele 0,7 L, participantul care a efectuat inscrierea va castiga o sticla de bautura Alexandrion 7 stele de 0,7 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Alexandrion 5 stele 1 L, participantul care a efectuat inscrierea va castiga o sticla de bautura Alexandrion 7 stele de 1 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Alexandrion 5 stele 2 L, participantul care a efectuat inscrierea va castiga doua sticle de bautura Alexandrion 7 stele de 1 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Alexandrion 7 stele 0,7 L, participantul care a efectuat inscrierea va castiga o sticla de bautura Vinars Brancoveanu XO de 0,7 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Alexandrion 7 stele 1 L, participantul care a efectuat inscrierea va castiga o sticla de bautura Vinars Brancoveanu XO de 0,7 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Vodka Alexander 0,5 L, participantul care a efectuat inscrierea va castiga o sticla de bautura Alexandrion 5 stele de 0,5 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Vodka Alexander 0,7 L,  participantul care a efectuat inscriereava castiga o sticla de bautura Alexandrion 5 stele de 0,7 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Vodka Alexander 1 L, participantul care a efectuat inscrierea va castiga o sticla de bautura Alexandrion 5 stele de 1 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Vodka Alexander 2 L, participantul care a efectuat inscrierea va castiga doua sticle de bautura Alexandrion 5 stele de 1 L

 

6.1.3. Pentru produsele participante la Campanie constand in bautura Cava d’Oro indiferent de tipul de ambalaj sau bautura Kreskova Dry Sprit,  indiferent de tipul de ambalaj, se va efectua o extragere electronica aleatoare din fiecare 20 inscrieri valide consecutive acumulate in Campanie si se va acorda 1 premiu. Modalitatea de desemnare a premiului se va face dupa urmatorul principiu:

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Cava D’oro 0,5 L participantul care a efectuat inscrierea va castiga o sticla de bautura Alexandrion 5 stele de 0,5 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Cava D’oro 2 L participantul care a efectuat inscrierea va castiga doua sticle de bautura Alexandrion 5 stele de 1 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Cava D’oro 3 L participantul care a efectuat inscrierea va castiga trei sticle de bautura Alexandrion 5 stele 1 L - daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Kreskova Dry Spirit 0,5 L participantul care a efectuat inscrierea va castiga o sticla de bautura Vodka Alexander de 0,5 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Kreskova Dry Spirit 1 L participantul care a efectuat inscrierea va castiga o sticla de bautura Vodka Alexander de 1 L

- daca mesajul extras corespunde unei inscrieri a seriei si numarului descoperit pe timbrul fiscal al unui ambalaj de bautura Kreskova Dry Spirit 2 L participantul care a efectuat inscrierea va castiga doua sticle de bautura Vodka Alexander de 1 L

 

B. PREMII DE FIDELITATE

 1. Premiile de fidelitate se atribuie dupa incheierea perioadei de participare in Campanie. Modalitatea de atribuire a premiilor de fidelitate este urmatoarea:
  1. Pentru inscrierea in campanie a 3 mesaje SMS valide care cuprind seria si numarul inscrise pe timbrul fiscal lipit pe produsele participante la Campanie, respectiv aferente achizitionarii a 3 sticle de bauturi Alexandrion 3 stele, Alexandrion 5 stele, Alexandrion 7 stele sau Vodka Alexander, indiferent de tipul de ambalaj, de pe acelasi numar de telefon mobil, participantul va primi automat un premiu de fidelitate ce consta intr-o sticla de bautura Alexandrion 3 stele, Alexandrion 5 stele, Alexandrion 7 stele, Vodka Alexander sau Vinars Brancoveanu. Valoare de piata a premiului de fidelitate astfel atribuit este cel putin egala cu valoarea de piata a celui de-al treilea produs achizitionat si inscris in campanie.
  2. Pentru inscrierea in campanie a 4 mesaje SMS valide care cuprind seria si numarul descoperite pe timbrul fiscal lipit pe produsele participante la Campanie, respectiv aferente achizitionarii a 4 sticle de bautura Cava D’oro sau Kreskova Dry Spirit, indiferent de tipul de ambalaj, de pe acelasi numar de telefon mobil, participantul va primi automat un premiu de fidelitate ce consta intr-o sticla de bautura Vodka Alexander sau Alexandrion 5 stele. Valoare de piata a premiului de fidelitate astfel atribuit este cel putin egala cu valoarea de piata a celui de-al patrulea produs achizitionat si inscris in Campanie.
  3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a atribui ca premiu de fidelitate oricare dintre cele 5 bauturi mentionate la articolul 6.2.1 si oricare dintre cele 2 bauturi mentionate la articolul 6.2.2. independent de tipul de produse achizitionate pe categoria de premii de fidelitate si inscrise in Campanie de catre castigatori.
 2. In cazul in care un participant efectueaza inscrieri in campanie pentru ambele categoriile de produse participante la Campanie asa cum sunt ele descrise la art.6.2. sansele pentru castigarea unui premiu de fidelitate se cumuleaza separat. Exemplu: daca un participant efectueaza doua inscrieri pentru categoria de produse descrisa la art. 6.2.1. si o inscriere pentru categoria de produse descrisa la art. 6.2.2. inscrierile se cumuleaza separat, participantul putand castiga premiul de fidelitate al categoriei 6.2.1 daca va mai cumula pana la incheierea perioadei de participare a unei inscrieri valide de bautura Alexandrion 3 stele, Alexandrion 5 stele, Alexandrion 7 stele si/sau Vodka Alexander si premiul de fidelitate al categoriei 6.2.2. daca va mai cumula pana la incheierea perioadei de participare inca doua inscrieri valide de bautura Cava D’oro si/sau Kreskova Dry Spirit .
 3. Daca nu exista inscrieri valide in Campanie, premiile vor ramane la dispozitia Organizatorului.
 4. Un participant, identificat cu aceleasi date de identificare in BI/CI poate castiga un numar de maxim 15  premii (principale si de fidelitate) in cadrul prezentei Campanii.
 5. Numele castigatorilor premiilor lunare ale Campaniei vor fi publicate pe site-ul www.alexandrion.ro, dupa validarea finala a acestora.

 

SECTIUNEA 7. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 1. PREMII PRINCIPALE
  1. Premiile principale vor fi acordate in functie de categoria de produse participante la Campanie, asa cum sunt descrise in art. 6.1. in prezentul Regulament, respectiv se vor efectua extrageri electronice aleatoare din calupuri de inscrieri valide consecutive acumulate in Campanie si se va desemna cate un castigator initial si 2 castigatori de rezerva pentru fiecare premiu.
  2. Ulterior alocarii unui premiu catre numarul de telefon al participantului  desemnat potential castigator se va trimite un mesaj SMS de anuntare a potentialului castig in cea de-a doua zi calendaristica din momentul efectuarii extragerii. Participantii care sunt anuntati ca au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu vor fi indrumati sa sune la un numar de telefon  (numar cu tarif normal disponibil de luni pana vineri in intervalul orar 9:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale) in vederea inceperii procedurilor de validare si punere in posesie a premiului castigat.
  3. Fiecare potential castigator are obligatia de a contacta Organizatorul in vederea revendicarii premiului prin intermediul infoline-ului in termen de 48 de ore de la momentul primirii SMS-ului de anuntare a potentialului castig, sau in prima ora de functionare a liniei telefonice(de la ora 09.00 la ora 10.00) din prima ziua lucratoare ce urmeaza termenului de 48 de ore, in caz contrar castigul fiind invalidat.
  4. Potentialului castigator i se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.
  5. In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin mesajul telefonic sa fie preluate si prelucrate in scopul activitatilor de marketing dar este de acord ca datele sale personale sa fie colectate si prelucrate in vederea derularii prezentei Campanii promotionale acesta trebuie sa isi exprime acordul si dezacordul in mod expres pentru fiecare situatie.. Validarea castigurilor obtinute in cadrul Campaniei nu implica obtinerea acordului castigatorului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct. In aceasta situatie se va proceda la validarea premiului dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament, iar datelepersonale  ale castigatorului vor fi utilizate exclusiv pentru derularea prezentei Campanii promotionale..
  6. Ulterior validarii preliminare (pre-validarii) telefonice, potentialul castigator va avea un termen de maxim 48 de ore pentru a transmite o copie a actului de identitate precum si dovada detinerii sticlei cu timbrul fiscal cu lipitura original pe sticla de bautura aferente inscrierii efectuate in cadrul Campaniei extrasa castigatoare, trimitand o fotocopie lizibila a acesteia prin e-mail sau fax la datele de contact care ii vor fi comunicate de reprezentantul Organizatorului si astfel sa indeplineasca procedura de pre-validare si, ulterior, i se vor expune pasii urmatori in vederea validarii fizice (dovada detinerii fizice a sticlei cu timbrul fiscal atasat) si a modalitatii de acordare a premiului.
  7. In cazul in care potentialul castigator face dovada detinerii sticlei cu timbrul fiscal, prin trimiterea unei fotocopii lizibile prin e-mail sau fax a acestora in termenul prevazut de prezentul Regulament, impreuna cu o copie a actului de identitate, se va  considera indeplinita procedura de pre-validare a premiului si se va proceda la validarea finala a castigatorului. Netransmiterea in termenul acordat a cel putin uneia dintre cele doua cerinte (act de identitate si dovada timbru fiscal) duce automat la invalidarea castigatorului.
  8. Procedura de validare finala consta in urmatoarele: potentialilor castigatori li se va solicita prezentarea sticlei cu timbrul fiscal atasat, in forma fizica. Predarea sticlei cu timbrul fiscal atasat catre Organizator, se va face dupa caz prin curier sau in mod direct la unul din centrele de distributie ale Organizatorului.  Fiecare potential castigator va preda curierului ca reprezentant al Organizatorului, in forma fizica, sticla a carei fotocopie a fost trimisa deja prin e-mail sau fax, impreuna cu un proces verbal de predare-primire. Dupa ce va fi indeplinita aceasta procedura potentialul castigator va fi desemnat castigator de drept asupra premiului si va fi pus in posesia premiului de catre reprezentantul Organizatorului.
  9. Ca urmare a unor imposibilitati logistice in anumite zone rurale procedura de validare finala nu va putea fi efectuata prin intermediul curierului. In aceste cazuri pentru a indeplini procedura in vederea validarii finale si pentru a intra in posesia premiului potentialul castigator va fi indrumat de catre Organizator prin apel telefonic sau SMS catre locatia in care trebuie sa se prezinte fizic. Locatiile mentionate mai sus sunt reprezentate de o statie curier sau un centru zonal de distributie Alexandrion Grup Romania, oricare dintre acestea este mai aproape de domiciliul castigatorului.
  10. Imposibilitatea potentialului castigator de a face dovada detinerii sticlei cu timbrul fiscal atasat, sub forma de lipitura originala, pentru inscrierea efectuata in cadrul Campanie care a fost desemnata castigatoare, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea castigului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, urmand ca reprezentantii Organizatorului sa procedeze in vederea validarii la contactarea persoanelor ale caror participari inscrise in Campanie au fost extrase cu caracter de rezerva, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament.
  11. In cazul in care niciunul din cei ce au fost extrasi cu titlu de rezerva pentru castigarea unui premiu nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament in vederea validarii castigului, premiul respectiv nu se mai atribuie si va ramane la dispozitia Organizatorului.
  12. Premiile vor fi puse in posesia castigatorilor simultan sau ulterior predarii fizice a sticlei cu timbrul fiscal atasat aferent inscrierii desemnate castigatoare, in termen de maxim 60 de zile lucratoare din momentul finalizarii procedurii de pre-validare.
  13. Validarea  conditiiler de atribuire a premiilor se vor consemna printr-un proces-verbal de validare. In procesul verbal ce va fi semnat de fiecare castigator se va mentiona si acordul/ dezacordul expres al castigatorului pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor sale personale ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.

 

 1. PREMII DE FIDELITATE
  1. Premiile de fidelitate vor fi acordate in functie de categoria de produse participante la Campanie, asa cum sunt descrise in art. 6.2. in prezentul Regulament dupa incheierea perioadei de desfasurare a campaniei.
  2. Ulterior indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru un premiu de fidelitate catre numarul de telefon al participantului se va trimite un mesaj SMS de anuntare in cea de-a doua zi calendaristica din momentul indeplinirii conditiilor. Participantii care sunt anuntati ca au ndeplinit conditiile pentru a castiga un premiu de fidelitate vor fi indrumati sa sune la un numar de telefon  (numar cu tarif normal disponibil de luni pana vineri in intervalul orar 9:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale) in vederea inceperii procedurilor de punere in posesie a premiului castigat.
  3. Validarea si punerea in posesie a premiilor de fidelitate se face respectand conditiile de la articolele 7.3 pana la 7.13, cu mentiunea ca participantii indreptatiti sa primeasca un premiu de fidelitate trebuie sa faca dovada fizica a detinerii a 3 sau 4 sticle (dupa caz) cu timbru fiscal original a carui serie si numar au fost inscrise in campaniei.

Clauze diverse de validare si acordare a premiilor

 1. In cazul in care castigatorul unuia din premiile Campaniei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.
 2. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa sau partial, unei alte persoane inainte de a intra in posesia acestuia.
 3. In cadrul prezentei Campanii nu se ofera contravaloarea in bani a premiilor.
 4. Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale „­­Avalansa premiilor”  vor fi predate castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

 1. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea sticlelor pe care este lipit timbrul fiscal pe care sunt inscrise seria si numarul unice, de instrainarea lor si/sau de prezentarea sticlelor in conditii necorespunzatoare sau cu timbrul fiscal dezlipit sau lipsa si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de sticle care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.
 2. Organizatorul,  Agentiile actionand in numele acestuia, vanzatorii cu amanuntul ai produselor promotionale participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori, pentru deteriorarea cu rea credinta a timbrelor fiscale sau pentru sustragerea acestora.

 

SECTIUNEA 9. DATE PERSONALE

 1. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:
  1. dreptul la informare (art.12), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;
  2. dreptul de acces la date (art.13), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;
  3. dreptul de interventie asupra datelor (art.14),  potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
  4. rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  5. transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
  6. realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate, daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
  7. dreptul de opozitie (art. 15), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
  8.  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine:
 1. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte
 2. reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute de lege
  1. dreptul de a se adresa justitiei (art.18), potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
  2. La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L., cu sediul social comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
  3. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor premiilor din cadrul campaniei promotionale. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  4. Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor si orasul de resedinta. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia. Organizatorul se obliga ca orice dezvaluire de date personale (prin TV, radio, presa, internet sau alte materiale) catre public sa se limiteze numai la Castigatorii premiilor Campaniei si va include numai numele, prenumele, localiatea de domiciliu, fotocopia si vocea acestora continute in inregistrari fotografice, video, audio sau de alta natura, realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania.

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

 1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
 2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 din Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul  invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

 1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la punerii in poseie a premiului toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.
 2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei si anume contravaloarea SMS-urilor trimise la numarul 1773 (numar cu tarif normal), contravaloarea apelului la serviciul Infoline (apel cu tarif normal), contravaloarea serviciilor de internet.

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

 1. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
 2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 021/528.1773 (numar cu tarif normal) si pe site-ul www.alexandrion.ro sau in urma adresarii unei solicitari scrise la adresa: S.C. Alexandrion Grup  Romania S.R.L., cu sediul social social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova.
 3. Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 4 exemplare originale si a fost autentificat astazi, 14.01.2012.