23 ianuarie 2012

Printeaza pagina

Regulamentul campaniei promotionale “Ninge cu Masini”

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1.Organizatorul campaniei promotionale „­­­­­­­­­­­Ninge cu Masini” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA SRL, cu sediul social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1028/2000, CUI RO 13575086, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul”.

1.2.Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”). 

1.3.Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 23 ianuarie 2012 – 29 februarie 2012 (denumita perioada de participare), prin intermediul S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti,  str. General Ernest Brosteanu Nr. 33, sector 1, telefon 021/528.88.00, fax +4031/1071 144, email: contact@syscomdigital.ro, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, C.U.I. RO25946293, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 12320, in calitate de reprezentant al Organizatorului, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.


SECTIUNEA 2. PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1.    La Campanie vor participa toate produsele distribuite de Alexandrion Group Romania, aflate la comercializare in reteaua de magazine partenere Selgros.
2.2.    Produsele de mai sus sunt marci inregistrate apartinand ­­­­­­­­­­­­­­­­­S.C. Alexandrion Group S.R.L., numite in cele ce urmeaza “produse participante”, comercializate in mod individual.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in reteaua de magazine

partenere Selgros.

3.2. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana juridica cu activitate care este inregistrata si detine legitimatie Selgros, cu sediul social in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

3.3. Prin inscrierea la Campanie se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc  prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

4.1.             Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze din reteaua de magazine partenere Selgros in perioada de participare a Campaniei doar produse participante la Campanie in valoare de minim 300 lei + TVA pe o factura si sa se inscrie in Campanie prin trimiterea unui mesaj text de tip SMS la numarul de telefon/ SMS 1772, numar cu tarif normal in retelele Cosmote, Orange si Vodafone, care sa contina seria şi numarul facturii fiscale pe care au achizitionat produse participante la Campanie in valoare de minim 300 lei + TVA. Seria facturii fiscale este formata din 3 litere iar numarul dintr-un grup de 12 cifre. Exemplu: SLG123456789012

4.2.             Fiecare grup unic reprezentat de seria si numarul de pe factura fiscala emisa in reteaua de magazine partenere Selgros poate fi inscris in Campanie o singura data.

Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii premiului desemnat,  de a pastra facturile care fac dovada ca au achizitionat produse participante in Campanie, astfel ca in cazul contactarii de catre reprezentantii Organizatorului, participantii  sa poata prezenta in copie factura cu seria şi numarul cu care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Aceasta conditie este obligatorie pentru toti participantii in vederea validarii si punerii in posesie a premiului in situatia in care sunt desemnati castigatori.

4.3.             Un participant trebuie sa inscrie in Campanie grupul de serie si numar al facturii fiscale cu care va face dovada actizitionarii produselor participante la Campanie din reteaua de magazine partenere Selgros , in valoare de minim 300 lei + TVA.  Facturile trebuie sa fie emise in perioada de desfasurare  a Campaniei si anterior efectuarii inscrierii in Campanie. Inscrierile in Campanie pentru care participantii prezinta facturi emise ulterior datei de inscriere sunt invalidate si declarate nule. 4.4. Participantii pot efectua in Campanie maxim 6  inscrieri unice valide pe zi.

4.5. Inscrierea in Campanie se face prin trimiterea unui mesaj (SMS) la numarul de telefon/SMS 1772, numar cu tarif normal in retelele Cosmote, Orange, Vodafone.

4.6. Sansele la tragerea la sorti finala cresc progresiv la acumularea sumei de 300 lei +TVA, dupa cum urmeaza:

a)                  Pentru o inscriere efectuata cu un grup de serie si numar de pe o factura pe care au fost achizitionate doar produse participante la Campanie in valoare intre de minim 300 lei + TVA pana la 599 lei +TVA – se acorda o sansa,

b)                  Pentru o inscriere efectuata cu un grup de serie si numar de pe o factura pe care au fost achizitionate doar produse participante la Campanie in valoare intre de 600 lei + TVA si 899 lei +TVA – se acorda doua sanse,

c)                   Pentru o inscriere efectuata cu un grup de serie si numar de pe o factura pe care au fost achizitionate doar produse participante la Campanie in valoare intre de 900 lei + TVA si 1199 lei +TVA – se acorda trei sanse,

rata de progresivitate crescand cu praguri din 300 lei + TVA in 300 lei + TVA, urmand grila de mai sus. Sansele progresive sunt acordate in urma verificarii concordantei dintre toate grupurile de serie si numar ale facturilor inscrise in Campanie cu datele existente in baza de date de facturi emise de reteaua de magazine  Selgros, pentru a identifica suma totala cumultata la achizitionarea de produse participante in Campanie pentru fiecare inscriere efectuata in Campanie si acordarea sanselor corespunzatoare.

4.7. Premiile vor fi acordate titularului legitimatiei Selgros (persoana juridica) pe baza careia s-a facut achizitia.

4.8. In vederea obtinerii de informatii suplimentare referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, participantii pot solicita informatii prin apelarea numarului de Infoline 021/ 528.1772(numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri in intervalul 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale).

4.9. Pentru ca un mesaj de participare (SMS) sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

4.9.1.        sa contina grupul de serie si numar al unei facturi emise in reteaua de magazine Selgros pe care s-au achizitionat doar produse participante in Campanie in valoare de minim 300 lei + TVA;

4.9.2.        sa fie primit la numarul de SMS 1772 in perioada de desfasurare a Campaniei;

4.9.3.        numarul de telefon de pe care este trimis un mesaj SMS sa poate fi identificat in retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange, Vodafone, sa fie un numar de telefon mobil valid, de 10 cifre, in format national.

4.10.          Fiecare mesaj (SMS) este inregistrat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de SMS 1772, participantul va primi din partea Organizatorului un mesaj de raspuns.

4.11.          La tragerea la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la numarul de SMS 1772 care nu cuprind informatiile solicitate conform prevederilor de mai sus sau in care participantii furnizeaza mesaje incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei Campaniei precizata in prezentul Regulament.

4.12.          Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

4.12.1.    Pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de SMS 1772, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de SMS decat 1772;

4.12.2.    Pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

4.12.3.    Daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;

4.12.4.    Daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit.

4.12.5.    Pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;

4.12.6.    Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost efectuate inscrierile in Campanie.

 

CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE

4.13.          In cazul in care un participant acumuleaza 5 (cinci) inscrieri invalide/gresite consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat. Deblocarea se va face prin efectuarea unei inscrieri corecte. Daca dupa acumularea a 5 inscrieri invalide/gresite urmate de deblocarea contului participantul acumuleaza din nou 5 inscrieri invalide/ gresite consecutive, accesul in Campanie al acestui participat va fi blocat definitiv fara posibilitatea de deblocare. La inscrierea consecutiva a 5 participari gresite de 2 ori pe durata campaniei, participantul va primi un mesaj de instiintare in legatura cu eliminarea sa din Campanie dupa care nu i se va mai raspunde indiferent de continutul si/sau numarul de mesaje pe care le trimite la numarul de telefon/SMS 1772..

4.14.          O persoana se poate inscrie in Campanie de mai multe ori, in limita a 6 inscrieri pe zi calendaristica ,de fiecare data cu un grup unic de serie si numar de factura fiscala..

4.15.          Orice incercare de fraudare in campanie se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie.

4.16.          Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia (tariful standard stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul).

4.17.          In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant formuleaza o reclamatie, in orice modalitate, impotriva invalidarii unei inscrieri, indiferent de motivele pe baza carora a avut loc aceasta invalidare (ca de exemplu grupul de serie si numar de pe factura fiscala a mai fost inscris in Campanie anterior, grupul de serie si numar de pe  factura fiscala este gresit, incomplet sau incorect sau nu face parte din grupurile de serii si numere de pe facturile fiscale emise de reteaua de magazine Selgros) atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a acestei reclamatii:

4.17.1.    Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii facturii pe care este inscriptionat grupul de serie si numar inscris in Campanie. Participantul poate face dovada prin:  trimiterea unei fotocopii lizibile a facturii fiscale  prin e-mail sau fax la datele de contact comunicate de catre Organizator. Dupa caz Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea la sediul acestuia sau a Agentiei sau trimiterea prin orice modalitate a facturii fiscale pe care este tiparit grupul unic de serie si numar care este in disputa.

4.17.2.    In cazul in care cu acelasi grup de serie si numar de pe factura fiscala expusa in cadrul reclamatiei a mai fost efectuata o inscriere anteriora in Campanie de catre un alt participant, Organizatorul il va contacta si pe participantul care a efectuat inscrierea cea dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea in vederea stabilirii motivelor care au dus la aceasta situatie. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, Organizatorul va solicita participantului care a efectuat cel dintai inscrierea sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii  facturii fiscale ce are inscrisa grupul cu seria si numarul cu care a efectuat inscrierea, conform aceleiasi proceduri ca la Art.4.18.1. In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenele mentionate mai sus  sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezilor cerute, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea in cauza si de a o elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu inscrie in aceasta baza de date respectivul participant, urmand a fi validata numai inscrierea celui care indeplineste conditiile prezentate in prezentul Regulament.

4.17.3.    In cazul in care participantul probeaza imposibilitatea obiectiva de a prezenta dovezile in termenul mentionat in prezentul Regulament, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 24 ore, participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta de a fi invalida inscrierea in cauza si de a fi eliminat din baza de date a Campaniei sau de a nu mai fi inscris in aceasta baza de date respectivul participant, urmand a fi validata numai inscrierea celui care indeplineste conditiile prezentate in prezentul Regulament;

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE

5.1.             In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda urmatoarele premii:

5.1.1.        1 premiu constand in Opel Combo New

Caroserie:                           Van

Echipare:                             L1H1

Motor:                                  1.3 motorina

Cilindree:                             1264 cmc

Putere:                                 90 CP

Cutie de viteze:                manuala, 5 trepte

Norma de poluare:          Euro 5

Dotari:

•             ABS

•             Airbag sofer

•             Geamuri fata actionate electric

•             Servodirectie

•             Pachet confort: Inchidere centralizata cu telecomanda, scaun pasager reglabil pe 4 directii, scaune sofer reglabil pe inaltime cu cotiera si suport lombar, protectie podea compartiment marfa, capace la roti

•             Aer conditionat manual 

•             Radio CD Mp3

•             Comenzi sistem audio pe volan 

•             Culoare nemetalizata: alb polar

avand valoare unitara de 80.047,6 lei cu TVA inclus (echivalentul a  18.499,56 Euro cu TVA inclus calculat la cursul de 1 euro = 4,3270 lei din data de 17 ianuarie 2012)

5.1.2.         5 premii constand in LCD Samsung PS-43d450, avand valoare unitara  de 1690 lei TVA inclus

5.1.3.        10 premii constand in GPS SERIOUX  - UPQ475+RO+SD10 - GPS 4.3" Serioux UrbanPilot Q475, 468MHz, ultra-slim, Sygic Drive 10 Romania ( Suncart 07.2011 ),  avand valoare unitara de 314,36 lei TVA inclus (echivalentul a 92,87 USD cu TVA inclus calculat la cursul de 1 USD = 3,3847 lei din data de 17 ianuarie 2012)

5.2.             Valoarea totala a premiilor prezentei campanii este de 91.641,2 lei.

5.3.             Procedurile de acordare si validare a premiilor sunt prezentate la Sectiunea 6 si Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

5.4.             In cazul refuzului vreunei persoane juridice desemnate castigatoare de a beneficia de premiu (de exemplu refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara), sau in cazul imposibilitatii validarii conform prezentului Regulament, premiul astfel refuzat va ramane la dispozitia Organizatorului.

 

SECTIUNEA 6. MODALITATILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR

6.1.             In cadrul prezentei Campanii se va organiza o extragere electronice aleatoare in prezenta unei comisii alcatuite dintr-un reprezentant al Organizatorului si un notar public in data de 29.02.2012 la care vor participa toate inscrierile valide efectuate in cadrul Campaniei.

6.2.             In cadrul extragerii electronice aleatoare pentru fiecare premiu din cadrul prezentei Campanii se va desemna cate un castigator cu 5 rezerve. Ordinea in care rezervele au fost extrase va fi mentionata in incheierea de certificare intocmita de notarul public ce asista la tragerile la sorti.

6.3.             Daca nu exista inscrieri valide in Campanie, premiile vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.4.             O persoana juridica, identificata cu aceleasi date de identificare in CUI  poate castiga doar un singur premiu din cele puse la dispozitie in cadrul prezentei Campanii.

6.5.             Numele castigatorilor premiilor Campaniei si premiile acordate vor fi publicate pe site-ul www.alexandrion.ro, dupa validarea finala a acestora.

SECTIUNEA 7. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1.             Ulterior extragerii catre numarul de telefon al participantului, desemnat potential

castigator se va trimite un mesaj SMS de anuntare a potentialului castig. Participantii care sunt anuntati ca au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu vor fi indrumati catre infoline-ul Campaniei 021/528.1772  (numar cu tarif normal disponibil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale) in vederea inceperii procedurilor de validare a premiului si punere in posesie a premiului castigat.

7.2.             Fiecare potential castigator (persoana juridica) are obligatia de a contacta Organizatorul in vederea revendicarii premiului prin intermediul infoline-ului in termen de 48 de ore de la momentul primirii SMS-ului de anuntare a potentialului castig, sau in prima ora de functionare a liniei telefonice(de la ora 09.00 la ora 10.00) din prima ziua lucratoare ce urmeaza termenului de 48 de ore ,in caz contrar va fi invalidat.

7.3.             Potentialului castigator (persoana juridica) i se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.

7.4.             In cazul in care un potential castigator (persoana juridica) nu doreste ca datele comunicate prin mesajul telefonic sa fie preluate si prelucrate in scopul activitatilor de marketing dar este de acord ca datele sale personale sa fie colectate si prelucrate in vederea derularii prezentei Campanii promotionale acesta trebuie sa isi exprime acordul si dezacordul in mod expres pentru fiecare situatie. Validarea castigurilor obtinute in cadrul Campaniei nu implica obtinerea acordului castigatorului pentru utilizarea datelor persoanei juridice pe care o reprezinta in activitati ulterioare de marketing direct. In aceasta situatie se va proceda la validarea premiului dupa procedura prevazuta in prezentul regulament, iar datele vor fi utilizate exclusiv pentru derularea prezentei Campanii promotionale

7.5.             Ulterior validarii preliminare (pre-validarii) telefonice, potentialul castigator (persoana juridica)  va avea un termen de maxim 48 ore pentru a transmite urmatoarele documente: o adeverinta, cu semnatura si stampila, in care sa delege o persoana care sa reprezinta interesele societatii comerciale in vederea indeplinirii procedurilor de prevalidare si validarea a premiului castigat si de asemenea sa ateste ca este imputernicit sa ridice premiul in numele persoanei juridice, o copie a legitimatiei Selgros cu care a achizitionat produse participante la Campanie pe factura fiscala a carui grup de serie si numar a fost extras castigator, o copie a CUI-ului persoanei juridice, precum si dovada detinerii facturii aferente inscrierii efectuate in cadrul Campaniei care a fost extrasa castigatoare, prin trimiterea documentelor lizibile prin e-mail sau fax si ulterior i se va expune modalitatea de acordare a premiului.

7.6.             In cazul in care potentialul castigator indeplineste prosedurile descrise la Art. 7.5. din prezentul Regulament, se va proceda la validarea finala a castigatorului. Netransmiterea in termenul acordat a cel putin uneia dintre cele trei cerinte specificate la Art. 7.5. duce automat la invalidarea castigatorului.

7.7.             Imposibilitatea potentialului castigator de a face dovada detinerii facturii pentru fiecare din inscrierile efectuate in cadrul Campanie, constatarea unor neconcordante sau nerespecatrea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea castigului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, urmand ca reprezentantii Organizatorului sa procedeze in vederea validarii la contactarea persoanelor ale caror participari inscrise in Campanie au fost extrase cu caracter de rezerva, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea acestora urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament.

7.8.             In cazul in care niciunul din cei ce au fost extrasi cu titlu de rezerva pentru castigarea unui premiu nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament in vederea validarii castigului, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

7.9.             Premiile vor fi puse in posesia castigatorilor in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii finale. Castigatorii  vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului. Acesta din urma va stabili impreuna cu castigatorul o data si o locatie de intalnire pentru punerea in posesie efectiva a premiului.

7.10.          Validarea si conditiile de atribuire a premiilor se vor consemna printr-un proces-verbal de validare. In procesul-verbal ce va fi semnat de fiecare castigator se va mentiona si acordul/ dezacordul expres al castigatorului pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor sale personale ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.

 

Clauze diverse de validare si acordare a premiilor

7.11.          Persoanele care ridica unul din premiile Campaniei  trebuie sa prezinte o adeverinta, cu semnatura si stampila, din partea persoanei juridice care a fost desemnata castigatoare in care sa fie specificat ca reprezinta interesele societatii comerciale si este imputernicit sa ridice premiul in numele persoanei juridice .

7.12.          Castigatorul (persoana juridica) unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa sau partial, unei alte persoane inainte de a intra in posesia acestuia.

7.13.          In cadrul prezentei Campanii nu se ofera contravaloarea in bani a premiilor.

7.14.          Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale „­­­­­­­­­­­Ninge cu Masini”  vor fi predate castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1.             Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea facturilor, de instrainarea lor si/sau de prezentarea facturilor necorespunzatoare si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de facturi care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.

8.2.             Organizatorul,  Agentiile actionand in numele acestuia, vanzatorii cu amanuntul ai produselor promotionale participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori, pentru deteriorarea cu rea credinta a facturilorsau pentru sustragerea acestora.

 

SECTIUNEA 9. DATE PERSONALE

9.1.                Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

9.1.1.        dreptul la informare (art.12), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;

9.1.2.        dreptul de acces la date (art.13), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

9.1.3.        dreptul de interventie asupra datelor (art.14),  potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

a)                  rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b)                  transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

c)                   realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate, daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

9.1.4.        dreptul de opozitie (art. 15), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;

9.1.5.         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine:

a)                  retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte

b)                  reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute de lege

9.1.6.        dreptul de a se adresa justitiei (art.18), potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

9.1.7.        La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa S.C. Alexandrion Group Romania S.R.L., cu sediul social comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

9.1.8.        Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. In cazul castigatorilor premiilor din cadrul Campaniei acestia trebuie sa puna la dispozitie datele de inregistrare ale persoanei juridice (CUI, Numarul de inregistrare la Registrul Comertului, etc). Numele persoanelor juridice desemnate castigatoare si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.1.9.        Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor si orasul de resedinta. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia. Organizatorul se obliga ca orice dezvaluire de date personale (prin TV, radio, presa, internet sau alte materiale) catre public sa se limiteze numai la Castigatorii premiilor Campaniei si va include numai numele, prenumele, localiatea de domiciliu, fotocopia si vocea acestora continute in inregistrari fotografice, video, audio sau de alta natura, realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania.

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

10.1.          Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2.          Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 din Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul  invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1.          Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la punerii in posesie a premiului toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

11.2.          Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei si anume contravaloarea SMS-urilor trimise la numarul 1772 (numar cu tarif normal), contravaloarea apelului la serviciul Infoline (apel cu tarif normal), contravaloarea serviciilor de internet.

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

12.1.          Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

12.2.          Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 021/528.1772 (numar cu tarif normal) si pe site-ul www.alexandrion.ro sau in urma adresarii unei solicitari scrise la adresa: S.C. Alexandrion Group  S.R.L., cu sediul social social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova.

12.3.          Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 4 exemplare originale si a fost autentificat astazi, 21.01.2012.