30 iulie 2012

Printeaza pagina

Regulamentul campaniei promotionale cu premii "Promo Alexandrion"

organizata de S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L.

(perioada: 30 iulie – 30 septembrie 2012)
 

 

Art. 1 – Organizatorul

 

1.1.Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Promo Alexandrion” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Otopeni, Judetul Ilfov, Str. Nicolae Grigorescu, Nr 19A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J291028/2000, capital social 132.445.980 RON, cod unic de inmatriculare 13575086, avand numar de operator de date personale 11342.

1.2.Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3.Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

                  Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei
 

 1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

 2. Promotia va incepe pe data de 30 iulie 2012, ora 00:00:01 si va dura pana la 30 septembrie 2012, ora 23:59:59.

 

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

 

 1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea website-ului www.alexandrion.ro,

 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Otopeni, Judetul Ilfov, Str. Nicolae Grigorescu, Nr 19A.

  1. De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 021.207.00.44  (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

  2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

  3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.alexandrion.ro.

 

Art. 4 - Dreptul de participare

 

 1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care ocupa pozitia de „barman” si/sau „manager locatie HoReCa”, intr-o locatie care realizeaza comert cu amanuntul, care comercializeaza produsele participante in regim de consum la locul vanzarii.

 2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

 • anga­jatii companiei Alexandrion Grup Romania S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia

 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.
 

Art. 5 – Produsele participante

 

 1. Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania participa la Promotie:

Alexandrion 3 stele 35% vol.
Alexandrion 5 stele 40% vol.
Alexandrion 7 stele 40% vol.
Cava dÓro 28% vol.
Alexander Vodka 40% vol.
Kreskova Vodka 37.5% vol.
Kreskova Vodka 28% vol.
Participa oricare din litrajele: 0.7L, 1L, 2L, 3L

 1. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

 2. Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

 

Art. 6 – Premiile Promotiei

6.1.In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare unitara

Total valoare neta (fara tva)

 

 

 

[buc]

[RON]

[RON]

 

Vitrina frigorifica

10

1069

10690

 

La alegere: TV LCD sau videoproiector

50

990

49500

 

Cafetiera

450

85.5

38475

 

Nissan Navara

1

124641

124641

 

Valora tota premii

223306

 

 
Vitrina frigorifica verticala Arctic, 292 Litri, 6 rafturi, usa sticla,
Videoproiector Acer DLP, rezolutie 800 x 600 pixeli,
TV LCD LG, diagonala 81 cm, rezolutie 1366 x 768 pixeli,
Cafetiera Adler 600W, filtru permanent detasabil
Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab SE
 
Premiile vor fi acordate astfel:
In cadrul fiecarei trageri la sorti din urmatoarele zile  - 13 August, 27 August, 10 Septembrie – se vor extrage 2 vitrine frigorifice, 12 castigatori care isi vor alege 1 videoproiector sau 1 TV LCD si 100 de cafetiere, iar in cadrul extragerii din 1 Octombrie se vor extrage 4 vitrine frigorifice, 14 castigatori care isi vor alege 1 videoproiector sau 1 TV LCD, 150 de cafetiere si un Nissan Navara.

6.2.Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 223306 RON (fara TVA). La aceasta se va adauga impozitul pe venit datorat de castigatori.

6.3.Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.   

 

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

 
7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

 2. Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea a unuia sau mai multor numere de factura care atesta achizitia a minim 8 litri de produse participante, din care obligatoriu 4 litri de Alexandrion  si Alexander; Factura care atesta achizitia trebuie facuta in perioada 25 Iulie – 30 Septembrie 2012.

 3. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 2. de mai sus;

 4. Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange sau Vodafone.

7.2.    Modalitatea de inscriere in Promotie

7.2.1. Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 30 iulie 2012 (ora 00:00:01) si pana la data de 30 septembrie 2012 (ora 23:59:59).

 1.  Participantii vor trimite numerele de factura fiscala achizitonata in perioada 25 Iulie – 30 Septembrie 2012 prin expedierea, in perioada 30 iulie 2012 - 30 septembrie 2012, unui SMS la 1843 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote).

Participantii la promotie trebuie sa pastreze factura fiscala a carui numar a fost trimis prin sms si care dovedeste achizitia a minim 8 litri de produse participante in perioada promotionala, in original, pentru validarea ulterioara a premiului.

 1.  Acelasi Numar de factura fiscala poate fi transmis o singura data. In cazul in care acelasi numar de factura fiscala va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe numere de telefon mobil diferite acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Numarului de factura fiscala.

 2. Un Participant poate inscrie in concurs maxim 5 numere de factura fiscala intr-o zi calendaristica. Orice alt numar de factura fiscala introdus dupa primele 5 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele numere de facturi fiscale valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

 3.  Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

 1. Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei

 2. Daca Participantii transmit Numere de facturi fiscale care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior

 3. Daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate la Art 7.1.1. (4)

 4. Daca, din motivele mentionate la Art 7.2.4, numarul de telefon al Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Numarului de factura..

 5. Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

  1.  Daca un Participant trimite consecutiv 5 (cinci) sau mai multe mesaje de inscriere ce contin Numere de facturi fiscale eronate, incomplete, informatii si/sau orice alte caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la Promotie, in sensul ca acele mesaje transmise ulterior blocarii numarului de telefon nu vor fi luate in considerare.

Participantul poate solicita deblocarea contului prin contactarea Organizatorului la numarului de telefon 021.207.00.44 (tarif normal in reteaua Romtelecom), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale). In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii Numerelor de factura fiscala unice expediate de catre Participant, operatorul infoline desemnat de catre Organizator poate solicita Participantului indicarea Numerelor de factura, a numarului de telefon de pe care s-a facut inscrierea, precum si informatii privind produsele participante de pe factura de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, numarul de telefon va ramane blocat. In cazul in care dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant operatorul infoline decide ca acesta a respectat regulile promotiei va debloca numarul de telefon intr-un interval de maxim 24h de la incheierea apelului telefonic. Numerele de factura fiscala  valide transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise in contul Participantului doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii numarului de telefon, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Promotiei.

 1.  Inscrierea in campania promotionala prin expedierea unui SMS la 1843 continand codul promotional

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a.  sa cumpare cel putin 8 litri de produse participante pe o singura factura fiscala in perioada 25 Iulie – 30 Septembrie 2012
b. cel putin 4 litri din cei 8 de pe factura trebuie sa fie de Alexandrion si Alexander
c. sa trimita intre 30 iulie si 30 septembrie 2012 un SMS la numarul 1843 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Cosmote) care sa contina numarul de factura fiscala ce dovedeste achizitia produselor participante si initialele judetului din care participa – de exemplu: AR 123456789
d. achizitia de produse participante trebuie sa fie facuta de la unul din distribuitorii autorizati Alexandrion din Anexa 1 a prezentului regulament oficial.
(2) Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:

 1. Pentru fiecare SMS trimis pana la 30 iulie 2012 participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
  Promotia Alexandrion incepe pe 30 iulie 2012. Pastreaza factura fiscala si retrimite initiala judetului tau  impreuna cu numarul facturii.

 2. Daca un mesaj corect este expediat in perioada 30 iulie-30 septembrie 2012, Participantul va primi urmatorul mesaj:

Felicitari! Ai fost inscris la promotia Alexandrion. Pastreaza factura fiscala pentru validare si continua sa te inscrii cu alte facturi pana la 30 Septembrie!

 1. Daca un mesaj incorect este expediat in perioada 30 iulie-30 septembrie 2012, Participantul va primi urmatorul mesaj:
  Mesaj incorect. Te rugam sa tastezi cu mai multa atentie data viitoare.

 2. Daca un Participant introduce consecutiv 5 mesaje gresite, accesul la promotia Alexandrion ii va fi blocat, acesta primind urmatorul mesaj:
  Numarul tau de telefon a fost blocat. Contacteaza-ne la infoline 021.207.00.44 (tarif normal) pentru a afla cum il poti debloca.
  (e)    Daca un mesaj este primit la numarul 1843 de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon sau de pe telefoane diferite, Participantul va primi unul din mesajele cu urmatorul continut:

Acest numar de factura a fost deja folosit. Te rugam sa verifici!
(f)     Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj: Promotia Alexandrion s-a incheiat pe data de 30.09.2012. Iti multumim pentru interes!
(g)  Daca un participant incearca sa introduca prin SMS cel al 6-lea mesaj intr-o singura zi calendaristica, acesta va primi un SMS cu urmatorul text:
Ai introdus deja numarul maxim de facturi fiscale admise pe zi (5 numere de factura diferite). Poti folosi din nou acest numar de factura in alta zi.Te asteaptam!
 
7.3. Desemnarea castigatorilor

 1. Premiile descrise la Art 6. se vor acorda prin tragere la sorti.

  1. Pe intreaga durata a promotiei vor fi organizate 4 (patru) extrageri, dupa cum urmeaza:

(1) Prima extragere va fi organizata in data de 13 august 2012 si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 30 iulie 2012 (ora 00:00:01) si 12 august 2012 (ora 23:59:59);
(2) A 2-a extragere va fi organizata in data de 27 august 2012 si va viza perioada de inscrieri in promotie efectuate intre 30 iulie 2012 (ora 00:00:01) si 26 august 2012 (ora 23:59:59);
(3) A 3-a extragere va fi organizata in data de 10 septembrie 2012 si va viza perioada de inscrieri in promotie efectuate intre 30 iulie 2012 (ora 00:00:01) si  9 septembrie 2012 (ora 23:59:59).
(4) A 4-a extragere va fi organizata in data de 1 octombrie 2012 si va viza perioada de inscrieri in promotie efectuate intre 30 iulie 2012 (ora 00:00:01) si  30 septembrie 2012 (ora 23:59:59).

 1. Extragerile se vor face electronic, in mod aleatoriu, in prezenta unui notar public. La fiecare extragere se va desemna cate o rezerva pentru fiecare castigator extras.

 2. Pe intreaga durata a Promotiei, un Participant poate castiga numai un singur premiu, indiferent de tipul acestuia, cu exceptia marelui premiu.

7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor. 
7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea oricarei facturi fiscale al carei numar a fost folosit la inscrierea in campanie de respectivul participant in promotie.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

 1. Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

 2. Inscrierea in Promotie sa se conform Art. 7.2. de mai sus;

 3. Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.2.7. de mai sus;

 4. Participantul va asigura integritatea facturii fiscale care atesta achizitia Produselor Participante si o va pastra, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod, precum si pierderea va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.

 5. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil folosit la inscriere, in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 5 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti. In cazul in care prin aceste castigatorul nu poate fi contactat, va primi un SMS in a 6-a zi lucratoare dupa momentele precizate mai sus, in care i se va aduce la cunostinta ca pentru a intra in posesia premiului, trebuie sa contacteze organizatorul la numarul de infoline 021.2070044 in maxim 24 ore de la ora trimiterii SMS-ului. In cazul in care agentia nu primeste nici un raspuns in termen de 24 ore de la trimiterea SMS-ului, se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu. 

 6. Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 5 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:

 • nume si prenume

 • adresa din cartea identitate

 • CNP si serie, numar CI, pentru plata impozitului pe premiu

 • adresa la care doreste sa ii fie livrat premiul

Pentru a intra in posesia premiului, ei vor:

 • trimite prin fax sau email copie dupa factura fiscla care contine numarul de factura desemnat castigator in cadrul tragerii la sorti electronice

7.4.2  Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna din rezervele nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.
7.4.3. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website www.alexandrion.ro, in termen de 30 de zile lucratoare de data incheierii procesului de validare a castigurilor. Sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus. Lista finala a castigatorilor promotiei va fi afisata pe site-ul www.alexandrion.ro pana la data de 01.12.2012.
7.5. Intrarea in posesia premiilor 
7.5.1. Premiile vor fi expediate la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.alexandrion.ro, (sectiunea “Castigatori”).
7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
7.5.3  Premiile Promotiei pot fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit si valoarea neta a acestuia in RON, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
 

Art. 8 -  Taxe si impozite

 

 1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Art 9 – Limitarea raspunderii

 
9.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.2.  Organizatorii Campaniei promotionale „Promo Alexandrion” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra facturilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
9.3.  Facturile fiscale cu numerele castigatoare (trase la sorti din cele primite prin SMS) devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate Castigatorilor.
9.4.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei este definitiva.
9.5.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 30 septembrie 2012 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
9.6.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. facturile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

 2. lipsa de pe factura fiscala a numarului de factura desemant castigator;

 3. SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1843, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;

 4. SMS-urile ce contin un cod scris gresit fata de cel de pe factura fiscala 

 5. SMS-urile trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;

 6. SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone sau Cosmote;

 7. SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;

 8. Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;

 9. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile;

 10. Situatiile in care mai multe persoane revendica aceeasi factura fiscala. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a trimis SMS-ul respectiv continand numarul de factura fiscala desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului;

 11. Existenta in stocurile distribuitorilor a produselor participante la promotie

 12. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, codului inscris;

 13. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit

 14. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;

 15. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;

 16. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru faxurile ilizibile, pierdute, tardive, transmise la alt numar decat cel indicat, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;

 17. Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;

 18. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).
 
Art. 10 - Prelucrarea datelor personale
 

 1.  Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Alexandrion Grup Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 11342 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

 2. Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori Romania, Otopeni, Judetul Ilfov, Str. Nicolae Grigorescu, Nr 19A,  o data pe an, in mod gratuit, S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Alexandrion Grup Romania S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

 3.  Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

 4. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 1.  La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.10.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Romania, Otopeni, Judetul Ilfov, Str. Nicolae Grigorescu, Nr 19A,, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 2. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.

 3. Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

 

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

 
11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 1. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.   

 
Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor
 
12.1  In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.
 

Art. 13 – Litigii

 

 1.  Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Otopeni.

 2.  Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organitorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 
Art. 14 -  Alte Clauze
 

 1.  Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 2.  Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 3.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 1
Judet Distribuitor
BT DEFELCOM
BT ETA
SV DEFELCOM
SV ETA
IS OTEDGRUP
IS ETA
VS DOREVECO
BC SIMBA
NT SIMBA
NT INTERAMAL
BR FICUSTRADE
VN SIMBA
VN DEXBEER
TL M.G.N.
TL COSMICRIST
GL DIROMV
BZ DISTRIBEXPERT
CL CASANDRA
CL DANCLE
IL CASANDRA
IL DANCLE
CT DUO
CT EXCELSIOR
CT DIARNY
MM COMEXMAR
SM BARTAATI
AR RESCO
BH VANDANA
BH ISAFECOM
CJ PROSONIC
CJ SAFEWAY
SJ BASARAB
SJ TORA
MS FARELIMPEX
BN DECISCOM
CV AMIGO
HR AMIGO
BV AMIGO
BV SAMOS
SB FLORADI
SB FAREL
Alba FAREL
HD TOTALITARIS
HD DUOEKART
HD T&OPRODCOM
TM INNUENDO
TM MIRUNA
CS MIRUNA
MH TLS
MH NITELA
GJ POMADILCOM
GJ GTPD
GJ TDG GORJ
DJ TDG DJ
DJ NITELA DJ
OT TDG OT
OT SIVECOR OT
OT NITELA OT
VL TDG VALCEA
VL NORDEXIM
AG SALF
AG LASVEGAS
DB MANOIL
DB CORD
PH B&B
TR DISTRIGRUP
GR FLORUNION
PH RPD DISTRIBUTION
Bucuresti DAGMAR
Bucuresti DANNITRANS
TOATE Magazinele METRO CASH & CARRY
TOATE Magazinele SELGROS CASH & CARRY