20 februarie 2014

Printeaza pagina

Tullamore D.E.W. – Muzica premiilor

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
“Tullamore D.E.W. – Muzica premiilor”
 
Perioada campaniei:  20 februarie – 31 martie 2014
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 
1.1.      Campania promoţională este organizată de S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L., cu sediul social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1028/2000, CUI RO 13575086, (denumită în continuare “Organizator” sau “Alexandrion Group”).
1.2.      Campania se derulează prin intermediul agenţiei S.C. Grup Şapte S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Strada Ceahlău, nr. 11, Cluj Napoca înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J12/1508/1999, C.U.I. R11389389 (denumită în continuare „Agenţia”).
1.3.      Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finală şi obligatorie pentru Organizator.
1.4.      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare imediat dupa publicarea actului aditional.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 
2.1    Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. OG.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 
Campania „ Tullamore D.E.W. Muzica Premiilor” se desfasoara atat in cadrul magazinelor din retelele Carrefour, Cora si Auchan cat si pe o platforma online , mai exact o aplicatie personalizata dezvoltata pe pagina de facebook Tullamore DEW, dupa cum urmeaza :
 
3.1  Campania online se desfasoara in perioada 20 februarie – 31 martie 2014, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si este comunicata in cadrul retelelor Cora, Carrefour si Auchan pe intreaga perioada la raft prin intermediul unor cravate care se agata de sticla Tullamore DEW aflata la vanzare la raft.
 
3.2  Campania de comunicare prin intermediul promoterilor, se desfasoara in perioada 27 februarie – 30 martie 2014, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial in urmatoarele magazine din cadrul retelelor dupa urmatorul interval:

 
 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1 La prezenta campanie pot  participa persoane fizice, cetateni cu domiciliul stabil in Romania cu varsta mai mare de 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

4.2 Campania din magazine este destinata celor care achiziţionează produsele participante la Campanie in perioada desfasurarii acesteia si care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţi”).

4.3 Campania de pe portalul Facebook este destinata tuturor membrilor comunitatii Facebook, interesati de participarea la aceasta, fara sa fie necesara achizitia produsului. Conturile de Facebook ale participantilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: titularul contului sa aiba peste 18 ani, sa aiba poza de profil, sa aiba un numar minim de 20 de prieteni, sa aiba activitate in cont inainte de inceperea Campaniei si contul sa contina elemente care sa permita contactarea utilizatorului.

4.4 Participarea la această Campanie impune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 

 
SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1       Produsele participante la prezenta Campanie din magazine sunt produsele distribuite de Alexandrion Group Romania : Tullamore DEW 0,7 l
5.2       Produsele de mai sus sunt marci inregistrate apartinand William Grant and Sons, numite in cele ce urmeaza “Produse Participante”, comercializate in mod individual
5.3       La Campanie participă doar produsele Alexandrion Group menţionate mai sus, care sunt comercializate in locatiile mentionate la art. 3.1.
 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 
Campania din Magazine
6.1         Participanţii la prezenta Campanie în perioada 27 februarie – 30 martie 2014, vor fi informati in interiorul magazinelor mentionate la sectiunea 3.2, de catre promoteri Tullamore DEW, asupra mecanismului de premiere de pe portalul Facebook, la care se poate participa daca se achizitioneaza minim 1 (unul) produs participant la promotie conform art 5.1, din magazinele participante 3.1 si in perioadele mentionate la sectiunea 3.1 din prezentul regulament.
6.2      In cadrul fiecarui magazin participant  conform sectiunii 3.1 din prezentul regulament organizatorul va fi reprezentat de promoteri care vor purta echipament specific.
6.3      Promoterii vor fi prezenti atat la rafturile unde se afla produsele  Tullamore DEW si vor promova produsele Tullamore DEW catre consumatori dupa urmatorul program:
JOI, VINERI   17:00-21:00 / SAMBATA, DUMINICA  10:00-16:00 
 
Campania pe portalul Facebook, aplicatia Tullamore DEW
6.4      Participanţii la prezenta Campanie de pe portalul Facebook din perioada 20 februarie 2014—31 martie 2014, trebuie să acceseze si sa se logheze pe pagina web http://www.facebook.com si sa urmeze urmatorii pasi in ordinea descrisa mai jos:
·       Sa acceseze http://www.facebook.com/TULLAMOREDEW/MUZICAPREMIILOR
·     Sa achizitioneze o sticla de Tullamore DEW din magazinele retelelor Cora, Auchan sau Carrefour in perioada 20 februarie 2014—31 martie 2014
·       Sa pastreaze bonul fiscal si sa-l inscrie pe pagina http://www.facebook.com/TULLAMOREDEW/MUZICAPREMIILOR  alaturi de datele de contact
·     Pentru fiecare sticla achizitionata se castiga un premiu garantat
·     In urma intrarii participantului in aplicatie, ca urmare a acordului sau, datele de contact din contul sau de Facebook vor fi preluate automat. Aceste date sunt necesare pentru contactarea participantilor validati ca si castigatori, pentru livrarea premiului. Furnizarea unor date personale in vederea inscrierii in Campanii fictive, eronate si /sau necorespunzatoare realitatii poate antrena raspunderea participantului respectiv, in masura in care validarea sa nu se poate efectua tocmai datorita acestor inadvertente.
6.5      Bonul fiscal trebuie sa contina maxim 4 sticle Tullamore DEW achizitionate. Daca se achizitioneaza mai mult de 4 sticle Tullamore DEW, se vor inregistra pe bonuri fiscale diferite astfel incat numarul lor maxim pe bon sa fie 4.
6.6      In urma inregistrarii bonului fiscal si a datelor personale in aplicatie premiul garantat castigat va aparea pe pagina de facebook a participantului.
6.7      Verificarea datelor introduse se va realiza in 3 zile, urmand ca dupa validare sa se trimita automat un e mail participantului cu confirmarea si livrarea premiului validat, in urma verificarii datelor introduse. Validarea consta in verficarea datelor introduse in aplicatia Tullamore DEW si a bonului fiscal care trebuie sa demostreze achizitia produsului Tullamore DEW din magazinele prezentate la sectiunea 3.1, iar numarul de bon fiscal trebuie sa fie cel corect conform exemplului oferit in cadrul aplicatiei. Bonul fiscal introdus in aplicatie trebuie sa fie lizibil.
6.8      Premiile garantate consta in : cutie cu 2 pahare Tullamore DEW, muzicuta de buzunar, tricou Irish True sau basca irlandeza.
6.9      Livrarea premiilor garantate se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii pe adresa mentionata in cadrul aplicatiei Tullamore DEW, pe pagina http://www.facebook.com/TULLAMOREDEW/MUZICAPREMIILOR 
6.10       Participantii care achizitioneaza minim o sticla Tullamore DEW din magazinele participante mentionate la sectiunea 3.1 si care se inscriu pe pagina de facebook http://www.facebook.com/TULLAMOREDEW/MUZICAPREMIILOR vor participa si la o extragere la sorti in urma careia pot castiga unul din premiile : o excursie de 2 persoane in Dublin sau unul din cele 3 seturi chitara electrica Epiphone Les Paul Players Pack VS. Castigatorii sunt stabiliti in urma tragerii la sorti electronice in data de 3 aprilie 2014 ce se va desfasura la sediul Agentiei Grup Sapte SRL din Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu, nr.45, sector 2 în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai companiilor implicate în organizarea promoţiei si va fi asistata de un avocat sau notar public.
6.11   In urma tragerii la sorti, sunt desemnati 4 potentiali castigatori si cate o rezerva pentru fiecare dintre acestia (premiile se vor extrage in ordinea descrescatoare a valorii astfel: 1 excursie, apoi cele 3 seturi chitara electrica, apoi rezervele aferente)
6.12   Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
o   pentru inscrierile incomplete sau incorecte (cum este cazul adreselor fizice incomplete), precum si pentru cele expediate dupa data limita de desfasurare a Campaniei;
o   daca adresa de e-mail si/sau numarul de telefon furnizate la inscriere nu pot fi identificate. In acest caz, Organizatorul nu il va putea contacta in cazul in care va fi desemnat potential castigator;
o   pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet si/sau a serverului ce gazduieste site-ul datorita aglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens.
o   Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Sectiunea 8 de mai jos.
 

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 
7.1      Premiile oferite în cadrul Campaniei de pe portalul Facebook sunt prezentate în tabelul de mai jos, acestea reprezentand produse apartinand S.C. Alexandrion Group Romania S.R.L.
 
 
 
 
 

In cadrul acestei campanii se vor oferi premii in valoare totala de 33 456,45(TVA inclus)si Organizatorul Campaniei va suporta si impozitul survenit in valoare 1080,67 ron.
Procedura de acordare a premiilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament oficial.
7.2      Premiile neacordate in prezenta Campanie din motive independente de vointa Organizatorului raman la dispozitia Organizatorului.
7.3      In cadrul Campaniei din magazine premiile se acorda in limita stocului disponibil.
7.4      Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor Alexandrion Group participante la Campanie)
7.5      Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii.
 

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDITATE

8.1.    Pentru a putea primii premiile destinate campaniei din magazine, Participanţii trebuie sa achiziţioneze, în perioada Campaniei  20 februarie- 31 martie 2014,  minim 1 (unul) produs participant la promotie conform art 5.1, din magazinele participante, dovada achizitiei facandu-se cu bonul fiscal;
8.2.               Pentru a putea primi premiile destinate campaniei desfasurate pe portalul Facebook, Participantii trebuie sa se inscrie in aplicatia http://www.facebook.com/TULLAMOREDEW/MUZICAPREMIILOR  , in perioada 20 februarie 2014—31 martie 2014 si sa indeplineasca conditiile mentionate la sectiunea 4 punctul 4.3;
8.3.    Premiile destinate campaniei desfasurate pe portalul Facebook sunt de 2 tipuri : premii garantate care se ofera in urma inregistrarii pe aplicatia Tullamore DEW si premii prin extragere la sorti organizata in data de 3 aprilie 2014 cand se vor extrage 4 castigatori si 2 rezerve aferente.
8.4.    Potentialul castigator al unui premiu va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului printr-un mesaj adresat pe adresa de e-mail cu care s-a inscris in aplicatie in cadrul Campaniei, in termen de 3 zile (lucratoare) de la desemnarea acestuia ca potential castigator.
8.5.    Premiile garantate vor fi livrate la adresa completata de catre participant in aplicatia Tullamore DEW in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii in aplicatie si in urma validarii datelor inregistrate. Premiile care se castiga prin tragere la sorti se vor inmana castigatorilor la sediul Agentiei Grup Sapte, pe baza unui proces – verbal.
SECTIUNEA 9. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR
9.1      Numele si prenumele castigatorilor validati in urma campaniei de pe portalul de Facebook, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public in cadrul paginii de Facebook Tullamore DEW in aplicatia MUZICA PREMIILOR  http://www.facebook.com/TULLAMOREDEW/MUZICAPREMIILOR 
 
SECŢIUNEA 10. RESPONSABILITATE
10.1   Organizatorul acestei Campanii nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea cu rea credinta a premiilor sau pentru sustragerea acestora.
10.2   Organizatorul Campaniei va acorda premiul / premiile doar acelui câştigător care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidelă a prevederilor prezentului Regulament Oficial.
10.3   Organizatorul şi celelalte entităţi implicate in Campanie nu îşi asumă raspunderea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.
10.4   Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Organizatorul va raspunde fata de castigatori pentru calitatea premiilor in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare. Din momentul primirii premiilor de catre castigatori, Organizatorul nu mai raspunde pentru integritatea acestora.
10.5   În cazul în care Organizatorul constată, ulterior înmânării premiului / premiilor, că un Participant câştigător nu a îndeplinit toate condiţiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, acesta îşi rezervă dreptul de a nu înmâna premiul / premiiile, respectiv de a cere repunerea în situaţia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului / premiilor deja înmanate sau a contravalorii acestora, precum şi a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legătură cu înmânarea premiului / premiilor, dacă este cazul. În aceste circumstanţe, Organizatorului nu-i va putea fi reţinută răspunderea şi nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.
10.6   Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, vor fi anunţate public de Organizator, prin afişarea actului adiţional la regulament la Birourile de Relaţii cu Clienţii ale magazinelor participante si pe site-ul www.alexandrion.ro.
10.7   Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.
10.8   Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
10.9   În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.
 
SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA
11.1   Pentru scopul acestui Regulament oficial, forta majora inseamna orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească, total sau partial obligaţiile, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră, daca acesta este confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
11.2   Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau intârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 respectiv 1351 din Noul Cod Civil.
11.3   Organizatorul, dacă invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la Campanie, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.
11.4   De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu îşi asumă răspunderea pentru nicio cauză liberă de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la această Campanie.
 
SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
12.1   In cadrul Campaniei din magazine nu vor fi colectate date cu caracter personal ale Participantilor.
12.2   In scopul desfasurarii Campaniei de pe portalul de Facebook, Agentia prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.4982.
12.3   Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Agentiei in vederea inscrierii in Campanie, validarii si atribuirii/expedierii premiilor.
12.4   Organizatorul si Agentia implicata in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor.Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Agentiei pe adresa Bd Pache Protopopescu Nr 45 Sector 2, Bucureşti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
12.5   Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Agentie, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Agentiei, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre GRUP SAPTE Bd Pache Protopopescu Nr 45 Sector 2, Bucureşti.
 
SECŢIUNEA 13. TAXE ŞI IMPOZITE
13.1   Organizatorul campaniei are obligaţia de a reţine impozit pe premiile acordate, conform prevederilor cuprinse in Titlul III - Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile în bani şi/sau în natura obţinute din campanie de catre câştigătorii persoane fizice, impozit pe care organizatorul campaniei promotionale îl va vira către autorităţile fiscale, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.
13.2   In privinţa premiilor acestei Campanii, Participanţilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor reprezentând contravaloarea produselor achiziţionate si participante la Campanie.
 
SECŢIUNEA 14. LITIGII
14.1   Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.
14.2   Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: S.C. Alexandrion Grup Romania  S.R.L., cu sediul social social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, Romania, în atenţia Departamentului Marketing, în termen de maxim 2 (două) săptămâni de la data incetarii campaniei promotionale. După această dată Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.
 
SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL
15.1   Prin participarea la această Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial
15.2   Regulamentul de participare/desfăşurare al Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la Biroul de Relatii cu Clientii din magazinele partcipante sau printr-o cerere scrisă la S.C. Alexandrion Grup Romania  S.R.L., cu sediul social social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, Romania .
15.3   Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestor modificări pe baza unui act aditional la prezentul regulament.
15.4   Prezentul Regulament  Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor art. 52 alin 1 din Ordonanţa de Guvern nr.99/2000  privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată in Monitorul Oficial nr.63 din 31.08.2007.
 
Tehnoredactat conform dorintei exprese a partii si autentificata la Biroul Notarilor publici asociati Danacica Mihaela Daniela si Marinca Alexandra Magdalena din Bucuresti – Societate Profesionala Notariala, azi data autentificarii intr-un singur exemplar original, care rarnane in arhiva biroului notarial public, urmand ca partii sa i se elibereze  un numar de trei duplicate si un duplicat  va fi pastrat in arhiva biroului  notarial