31 octombrie 2014

Printeaza pagina

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Alexandrion te face om"

Organizata de Alexandrion Grup Romania S.R.L.

(perioada: 01 noiembrie 2014 – 31 ianuarie 2015)

 
                                                                                                                                                                                  
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 
 

1.1.             Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Alexandrion te face om!” (denumita in continuare „Promotia”) este Alexandrion Grup Romania S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Comuna Bucov, Sat Pleasa, Judet Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, sub nr. J29/1028/2000, CIF RO 13575086, avand contul bancar nr. RO 19 BPOS 3000 3522 773R OL01 deschis la Banc Post Prahova, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2.             Promotia se deruleaza cu ajutorul agentiilor LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. N. Iorga nr. 13, avand Cod Unic de inregistrare  25848554, atribut fiscal RO si  S.C. MEDIAPOST HIT MAIL S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Siriului nr.42-46, etaj 3, sectiunea 1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8295/2000, CUI 13351917, atribut fiscal RO, telefon 021 224.40.20, fax 021 224.57.31, in calitate de Agentii imputernicite.

1.3.             In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator sau Agentii, in calitate de imputernicit.

1.4.             Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.5.             Prin participarea la aceasta  Promotie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 
 
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

 Promotia este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
La aceasta campanie promotionala pot participa toate locatiile de tip magazin, chiosc, supermarket, precum si alte unitati care comercializeaza bauturi alcoolice in regim comert cu amanuntul de pe intreg teritoriul Romaniei, denumite in continuare „locatii de tip Retail” si „tip Horeca” care comercializeaza produsele Organizatorului si sunt vizitate cu caracter periodic de un reprezentant/distribuitor al Organizatorului.
     
                
 
           
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
 
Campania Promotionala se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 01 noimebrie 2014  –  31 ianuarie 2015.
 
                            
SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI
 
Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga sa durata, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
- in format electronic, prin accesarea website-ului  www.alexandrion.ro,
- in urma unei solicitari scrise trimise prin e-mail la adresa marketing@alexandrion.ro sau in scris la adresa Organizatorului din Comuna Bucov, Sat Pleasa, Judet Prahova
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.alexandrion.ro  cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.
 
SECTIUNEA 5. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE
 
La aceasta Campanie Promotionala participa urmatoarele produse Alexandrion 7* si Alexandrion 5* comercializate de  catre Organizator:
-       o sticla Alexandrion 7* de 1 litru
-       o sticla Alexandrion 7* de 0.7 litri
-       o sticla Alexandrion 5* de 2 litri
-       o sticla Alexandrion 5* de 1 litru
-       o sticla Alexandrion 5* de 0.7 litri
-       o sticla Alexandrion 5* de 0.5 litri
-       o sticla Alexandrion 5* de 0.2 litri
 
 
 
SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE
 
La aceasta Campanie Promotionala pot participa toate locatiile de tip magazin, chiosc, supermarket, precum si alte unitati care comercializeaza bauturi alcoolice in regim comert cu amanuntul de pe intreg teritoriul Romaniei, denumite in continuare locatii de tip Retail care comercializeaza produse ale Organizatorului si sunt vizitate periodic de un reprezentant/distribuitor al Organizatorului. De asemenea pot participa toate locatiile de tip HORECA (hoteluri, restaurante, cafenele) care comercializeaza bauturi alcoolice de pe intreg teritoriul Romaniei.
Participarea la campanie a unei locatii se va face prin intermediul unei persoane fizica cu cetatenie româna, cu domiciliul in România, cu varsta mai mare de 18 ani, care are calitatea de vanzator sau asociat, in una dintre locatiile Retail si/sau Horeca participante,  aflat intr-un raport de munca cu societatea comerciala detinatoare a locatiei, imputernicit de catre societate sa participe la campanie, cu respectarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament, numai in continuare „Participant”.
Pentru fiecare locatie de tip Retail si/sau Horeca participanta la Promotie, au dreptul sa participe la tragerile la sorti oricare dintre vanzatori si oricare dintre asociati, insa nu mai mult de un vanzator si un asociat pentru fiecare locatie de tip Retail si/sau Horeca.
Nu au dreptul sa participe la aceasta campanie promotionala angajatii Organizatorului precum si ai celorlalte companii implicate in organizarea promotiei, precum si sotii si rudele de gradul intâi ai acestora.

Nerespectarea conditiilor de participare si/sau a mecanismului prezentei campanii promotionale, atrage dupa sine excluderea locatiei de tip Retail si/sau Horeca.  

 

Participantii care sunt exclusi din cadrul Promotiei isi pierd dreptul de a participa.

 
 
SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
 
7.1 Conditii privind inscriere in Promotie.
Campania promotionala se adreseaza persoanelor fizice care indeplinesc conditiile mentionate in cadrul Sectiunii 2 si  6.
 
Pentru a participa la aceasta promotie, persoana interesata, care are calitatea de vanzator sau asociat intr-o locatie de tip Retail si/sau Horeca trebuie sa achizitioneze, in perioada promotiei, produse participante la promotie in valoare de 150 lei fara TVA, pe o singura factura fiscala.
 
7.2 Inscierea in Promotie
7.2.2 Pentru a se putea inscrie in cadrul promotiei, participanti  trebuie:
a.  sa cumpare produse participante la promotie in valoare de minim 150 ron (fara tva),pe o singura factura, in perioada promotiei;
b. sa trimita intre 01 noiembrie 2014, ora 00:00:00 – 31 ianuarie 2015, ora 23:59:59, un SMS la numarul 1816 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Telekom) care sa contina seria si numarul de facturii.
 
In urma trimiterii SMS-ului, participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:
 
(a) Daca este expediat un mesaj corect:
„Felicitari! Te-ai inscris in cadrul campaniei “Alexandrion te face om!”
 
(b) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei:
„Promotia Alexandrion te face om! s-a incheiat pe data de 31.01.2015.”
 
(c) Daca un participant incearca sa introduca prin SMS cel al 3-lea numar/serie de factura intr-o singura zi calendaristica:
„Ai introdus deja numarul maxim de facturi admise pe zi (2). Te asteptam maine cu noi inscrieri!”
 
(d) Daca un participant castiga un premiu zilnic, acesta va primi urmatoarul mesaj:
„Felicitari! Alexandrion iti face cinste cu 20 de sticle Alexandrion 5* si plata produselor Alexandrion de pe factura. Te sunam in cel mai scurt timp!”
 
(e) Daca un participant trimite un mesaj incorect (nu contine seria si numarul facturii):
„Mesaj invalid. Te rugam sa ne trimiti seria si numarul facturii!”
 
(f) Daca un participant trimite aceeasi factura:
“Aceasta factura a mai fost inscrisa. Te astepam cu noi facturi!”
7.2.3  Un Participant poate inscrie in concurs maxim 2 facturi intr-o zi calendaristica. Orice alt numar/serie de factura  introdus dupa primele 2 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi retransmis ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele coduri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.
 
7.2.4   Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:
(1)          Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei
(2)          Daca Participantii transmit facturi care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior
(3)          Daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate.
(4)          Daca, din motivele mentionate la Art 7.2.8, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii mesajelor.
(5)          Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
 
  7.2.5 Daca un participant care este desemnat potential castigator, cu unul sau mai multe facturi  si este considerat suspect, sau ca a incercat sa fraudeze sistemul, folosind combinatii de aceleasi numar/serie factura  si/sau numere de telefon, poate fi supus unei verificari suplimentare, de catre Organizator, in cadrul careia i se va putea cere sa prezinte toate facturile introduse pana in acel moment care dovedesc achizitionarea produselor. Refuzul participantilor de a prezenta toate facturile introduse pana in acel moment duce la invalidarea acestora si neacordarea premiului, daca este cazul.
 
 
7.3. Desemnarea castigatorilor
7.3.1          Premiile zilnice descrise la Art 6.1.1 se vor acorda dupa cum urmeaza:
7.3.1.1       Pentru fiecare premiu zilnic se va desemna anterior inceperii Promotiei in mod aleator cate un moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut) si, respectiv, cate un numar de ordine asociat fiecarui moment castigator (un numar intreg intre 1 si 5) din intervalul 00:00:00 – 23:59:59. Momentele castigatoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.
Va fi desemnat castigator Participantul care introduce in promotie un cod valid dupa un moment castigator si al carui numar de ordine este acelasi cu numarul de ordine corespunzator momentului castigator respectiv (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm, iar numarul de ordine are valoarea 3. Va castiga Participantul care a introdus al 3-lea dupa momentul hh:mm un Cod valid). De asemenea, Participantii cu urmatoarele 10 numere de ordine consecutive vor fi desemnati rezerve. (Pentru exemplul de mai sus, vor fi desemnati rezerve Participantii ale  caror numere de ordine sunt: 4, 5, 6 si 7).
7.3.1.2       Daca intre doua momente castigatoare nu s-a introdus nici un cod valid in promotie si astfel nu s-a putut desemna niciun castigator pentru primul moment, numarul de ordine aferent celui de-al doilea moment castigator va fi aplicat doar dupa desemnarea castigatorului si rezervelor pt momentul castigator antecedent (de ex: daca un moment castigator este ora 10:00 cu numar de ordine 3 si urmatorul este 12:07 cu numar de ordine 2 iar intre cele 2 momente nu au fost introduse coduri valide, al treilea cod valid introdus dupa 12:07 (care reprezinta si al treilea cod introdus dupa ora 10:00) va fi desemnat castigator pentru ora 10:00, urmatoarele 20 coduri valide vor fi desemnate rezerve pentru momentul castigator 10:00; al doilea cod valid trimis dupa desemnarea rezervelor pentru primul moment castigator va fi desemnat castigator pentru ora 12:07, iar urmatoarele 20 coduri valide vor fi desemnate rezerve pentru acelasi moment).
 
 
7. 3.2. Premiul cel mare descris la Art 6.1.2 se va acorda dupa cum urmeaza:
      Dupa incheierea Promotiei, pe data de 05 februarie 2015, se va organiza o tragere la sorti la sediul Mediapost Hitmail, in cadrul careia se va acorda premiul cel mare. In cadrul tragerii la sorti, vor intra toate intrarile considerate valide inscrise in Promotie prin SMS in perioada Promotiei. Tragerea la sorti va fi electronica si se va efectua in prezenta unui notar public. De asemenea, se vor extrage si 20 rezerve.
 
7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor. 
7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita oricarui Participant furnizarea facturilor introduse de respectivul participant in promotie.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
(1)                                  Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2)                                  Inscrierea in Promotie sa se realizeze prin trimiterea unui SMS.
(3)                                  Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;
(4)                  Participantul va asigura integritatea facturii.
(5)                                  Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati de catre Agentie prin apel telefonic la numarul de telefon mobil inscris in promotie/de pe care s-a trimis codul declarat castigator astfel:
-   Pentru premiul cel mare – contactarea se va face in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 3 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti, timp in care va fi apelat de 3 ori.
-   Pentru premiul zilnic - contactarea se va face in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 3 zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de anuntare al castigarii premiului zilnic, timp in care va fi apelat de 3 ori.
In cazul in care participantii nu pot fi contactati, din motive independete de Organizator in termenul mentionat mai sus, acestia vor fi invalidati si se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu. 
(6)                                  Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice,  prin fax/e-mail, dupa cum urmeaza:
 
                  a. Castigatorul premiului mare:
-    nume si prenume angajatului/asociatului
-    un scan al facturii cu care a fost desemnat castigator in cadrul tragerii la sorti electronice;
 
 
                     b.  Castigatorii premiilor zilnice:
-   nume si prenume angajatului/asociatului
-    un scan al facturii cu care a fost desemnat castigator conform momentului norocos;
 
(7) In cazul in care Organizatorul nu primeste actele necesare de la participant, in termen de 5 zile lucratoare de la data contactarii si furnizarii informatiilor necesare, acesta va fi invalidat.
 
(8) In cazul in care factura desemnata castigatoare este aferenta unei comenzi anulate sau nu este onorata, participantul va fi invalidat.
 
7.4.2  Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna dintre rezervele nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.
7.4.3. Organizatorul va verifica actele primite in termen de 14 zile lucratoare de la data primirii actelor de la participant.
Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website www.alexandrion.ro, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor. Sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus. Lista finala a castigatorilor promotiei si a premiilor castigate va fi afisata pe site-ul www.alexandrion.ro pana la data de 28.02.2015.
7.4.4 Daca un participant care este desemnat potential castigator este considerat suspect ca a incercat sa fraudeze sistemul, folosind combinatii ale aceleiasi facturii si/sau numere de telefon poate fi supus unei verificari suplimentare, de catre Organizator, in cadrul careia i se va putea cere sa prezinte toate facturile introduse pana in acel moment. Refuzul participantilor de a prezenta toate facturile introduse pana in acel moment duce la invalidarea acestora si neacordarea premiului, daca este cazul.

 

 
 
SECTIUNEA 8. PREMIILE CAMPANIEI
 

8.1   In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai sus, urmatoarele categorii de premii:

 
 

8.1.1          Premii zilnice.

In cadrul Promotiei se vor acorda in total 92 de premii zilnice, cate un premiu zilnic, in fiecare zi de promotie conform regulamentului, constand in plata produselor Alexandrion de pe factura  desemnata castigatoare conform momentului castigator in limita a 1000 lei (TVA inclus) si 20 de sticle Alexandrion 5* de 0.7 litri.
 
Premiile zilnice vor fi oferite in urma momentelor norocoase  in intervalul orar 00:00 – 23:59:59, din perioada Promotiei mentionata la Art. 2 al prezentului Regulament.
 
 

8.1.2          Premiul cel mare.

In cadrul Promotiei se va acorda un premiu mare, constand in 5000 EUR. Premiul cel mare va fi oferit in urma tragerii la sorti din toate intrarile valide necastigatoare, trimise conform specificatiilor de la Art. 7 a prezentului Regulament.

 

8.2     In cadrul Promotiei, un participant poate castiga mai multe premii zilnice pe toata perioada Promotiei, insa cu facturi diferite. 

 
 
6.3.  Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.
 
 
Premiile vor fi livrate castigatorilor prin intermediul unui reprezentant al Organizatorului in termen de 45 zile lucratoare de la data validarii. Premiile in obiecte nu pot fii inlocuite cu contravaloarea acestora in bani sau cu un alt bun sau serviciu si nu pot fi acordate unei alte persoane decat cea care figureaza inscrisa pe talonul de concurs.
 

Numele castigatorilor precum si regulamentul prezentei promotii vor fi afisate pe site-ul www.alexandrion.ro, pana la data de 28.02.2014.

 
 
 

HB 

 
 
SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
 
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
 
 
SECTIUNEA 10. LITIGII SI LEGEA APLICABILA
 
Legea aplicabila este legea romana.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania Promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 
 
SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
 
Campania Promotionala va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, sens in care acesta isi asuma obligatia de a anunta participantii.
 
 
SECTIUNEA 12 . PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Prin inscrierea la Promotie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie Promotionala doar in scopul bunei desfasurari a prezentei Campanii Promotionale si in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si modificata.
Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:
a)      dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
b)      dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
c)       dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
d)      dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
e)      dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
f)       dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
La cererea oricarui Participant, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Sc Alexandrion Grup SRL Comuna Bucov, Sat Pleasa, Judet Prahova, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 
SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA
 
In sensul prezentului Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil, inevitabil si mai presus de controlul Partilor, care a survenit dupa publicarea prezentului Regulament si care a impiedicat ori a intarziat indeplinirea in totalitate sau in parte a prevederilor stipulate in acesta. In cazul in care circumstantele de Forta Majora se extind pe o perioada mai mare de 6 (sase) luni consecutive, Organizatorul este exonerat de toate obligatiile asumate prin prezentul Regulament.